Betingelser for Fjordcruise

  1. Bestilling

Ved bestilling av arrangement, mottar kunden kontrakt og depositumfaktura. Depositumfaktura betales omgående og kontrakten signeres og returneres.

Kontrakten er bindende når begge parter har undertegnet kontrakten.

 

  1. Avbestilling

All avbestilling skal skje skriftlig.

Ved avbestilling mer enn 60 dager før arrangementsdato tilbakebetales 50% av innbetalt depositum.

Ved avbestilling fra 30 til 60 dager før arrangementsdato, må hele depositumet betales.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementsdato må hele fartøyleien betales, samt et netto omsetningstap beregnet til kr. 150 pr. båtens minimumsantall.

Hvis vi får en annen fullverdig bestilling på den aktuelle avbestillingsdato, vil avbestillingsgebyret lyde på 50 % av depositumet.

 

  1. Båtleie

Timeprisen regnes fra den tiden båten er bestilt og til siste gjest er i land.

Minimum båtleie ved ettermiddagscruise er 5 timer.

Båtleie gjelder pr. hele time.

Ombordstigning kan skje 10 min. før avgang etter at purser har gitt beskjed.

Avsluttes turen før det avtalte klokkeslett blir arrangør belastet for avtalt leietid

Det er beregnet en maksimal ilandstigningstid på 20 min

Båtleie inkluderer fartøy, bunkers, mannskap, serveringspersonell, forsikring og havneutgifter.

Ønskes annet hente/ leveringssted enn Oslo havn, belastes 50 % av båtleien i den tid tomturen varer.

 

  1. Drikke

Båten har bevilling for øl, vin og brennevin. Servering av alkohol på fartøyet er underlagt samme regelverk som for restauranter, det er derfor ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer , noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med. Gjester som møter synelig beruset vil bli avvist ved landgangen. Den person eller de personer som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt iland.

Brudd på ovennevnte bestemmelser er å betrakte som kontraktsbrudd og gir kapteinen ut fra sikkerhensyn, rett til å avlyse hele arrangementet. Kunden blir belastet fullt ut for arrangementet og det tap rederiet/megler blir påført i slike tilfeller. Servering av alkohol opphører normalt 20 min. før ilandstigningen.

 

  1. Ansvar / eier

Rederiet /megler fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensing etter Sjølovens kapittel 10. Vi tar ikke ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander ombord , men oppbevarer hittegods og utleverer dette ved henvendelse til vårt kontor.

 

  1. Betaling

Etter endt tur vil De motta en faktura på arrangementet. Denne er netto kontant, og skal betales umiddelbart.

 

  1. Opppførsel og båtvett

Skipperen ombord på fartøyet har det overordnede ansvar for passasjerer og mannskap og gjestene plikter derfor å følge anvisninger gitt av han eller noen han bemyndiger